© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

header.jpg

Ontwerpen en tekenen

Als u van plan bent om een woning, winkel of kantoor te (ver)bouwen dan zult u in deze tijd aangewezen zijn op deskundige hulp die u bij≠staat bij de realisatie van uw plannen.
Mijn bureau kan u helpen uw ideeŽn te verwezenlijken en te begeleiden. De veelzijdigheid aan functies en kennis die het bu≠reau heeft kan ik aanwenden om de juiste adviezen te geven aan de opdrachtgever vanaf het begin tot het eind.

U moet dan denken aan zaken als:
- Ontwerpen c.q. vormgeving;
- Schetsplannen maken;
- Verzorgen en maken van bouwaanvragen cq meldingen
- Bouwfysische berekeningen;
- Zorg dragen voor goede constructieberekeningen;
- Kosten kwaliteit bewaking;
- Overleg met gemeenten over realiseerbaarheid.

Voor veel van deze functies is binnen de huidige regelgeving (nieuwe Woningwet, nieuwe Wro en Bouwbesluit) externe hulp nodig omdat men, door deze regelgeving, door de bomen het bos niet meer ziet. Wij kunnen voor u daarbij een goede en adequate hulp zijn.
Door de vele jaren ervaring in de ambtelijke werkkring kunnen voor ons deuren open gaan die voor velen moeilijk open te krijgen zijn.

Ik heb de laatste jaren diverse woningen getekend en ontworpen voor nieuwbouw dan wel voor renovatie.
Ook de verbouw van enkele Havezathes waren daarbij onderdeel.